لجستیک

شرکت حمل و نقل بین المللی گیتی جاده دریا ترابر به خود می بالد که قادر به ارائه خدماتی نظیر حمل و نقل، انبار داری و توزیع کالا در کمترین زمان و با بهترین کیفیت بوده و رضایت مندی مشتریان گواه بر این ادعا می باشد.